Tranås kommun

Hyr ut din bostad

Allmän information

Funderar du på att hyra ut din bostad till tillfälliga semestergäster, eller öppna ett hotell, vandrarhem, bed & breakfast eller liknande? Då är det en hel del att tänka på och här tar vi upp det viktigaste, så att du ska undvika förelägganden, anvädningsförbud och ekonomiska påföljder.

När behövs det bygglov?

Enligt bygglagstiftningen är det skillnad på bostäder för permanent boende och boende för tillfällig vistelse. Om din tänkta byggnad saknar bygglov för tillfällig vistelse, krävs det bygglov för ändrad anvädning. Det krävs alltså bygglov även om du bara hyr ut en vanlig bostad eller en del av bostaden till semestergäster.

Undantag

Det krävs däremot inte bygglov om du gör det under några veckor när du själv är på semester och att du resten av året använder bostaden som vanligt. Gränsen för när bygglov krävs är om tiden som bostaden hyrs ut till semstergäster är längre än en normal semester (4-5 veckor) eller om byggnaden inte används som permanentbostad när den inte hyrs ut.

Permanent bygglov eller för en säsong

Om du får ett bygglov ändras byggnadens användning permanent och det krävs då bygglov igen om du vill återställa till den tidigare användningen. För att undvika det är det möjligt att söka ett tidsbegränsat bygglov i upp till tio år, eller söka ett säsongsbygglov som möjliggör tillfällig vistelse, exempelvis under sommaren.

Byggregler

Byggreglerna för bostäder för permanent boende är i många fall mildare än de som gäller för tillfällig vistelse. Tänker du bygga om en permanentbostad till tillfällig vistelse kan det därför krävas en del ändringar i byggnaden för att klara kraven, särskilt om byggnaden inte är någorlunda nybyggd. I en äldre bostad kan exempelvis badrum och liknande behöva åtgärdas för att klara tillgänglighetskraven. Personer i rullstol ska kunna använda de gemensamma ytorna och minst ett av boenderummen. Det kan också komma krav på att förbättra ventilationen och barnä̈kerheten.

Brandskydd

De stora åtgärderna som krävs brukar handla om brandskydd och det kan hända att du behöver ordna extra utrymningsvägar, eftersom utrymning genom fönster inte är godkänt i rum för tillfällig vistelse. Det kan också behövas skyltar för utrymningsä̈gar, en utrymningsplan och att det behöver monteras fler brandvarnare.

Om du har tänkt hyra ut till flera olika sällskap samtidigt eller om du bara ändrar en del av byggnaden, finns det krav på att en brand i ett rum inte ska kunna spridas vidare i huset. Väggar, tak och golv behöver därför förbättras i de rummen. Efter att du har fått bygglov behöver du lämna in en brandskyddsbeskrivning där du beskriver hur brandskyddet och utrymningen fungerar.

Tillstånd från fastighetsägaren

Om bostaden som du har tänkt hyra ut finns i ett hyreshus eller i en bostadsrättsförening, krävs ett godkännande från fastighetsägaren innan du börjar hyra ut. Detta gäller även om det bara handlar om en tillfällig uthyrning när du själv är på semester.

Försäkring

Innan du börjar hyra ut är det också viktigt att undersökamed ditt försäkringsbolag om din försäkring fortfarande gäller om du tar in tillfälliga semestergäster. En normal hemförsäkring gäller just att det ska vara ett hem och det kan finnas begrä̈nsningar i ditt avtal för hur mycket du får hyra ut. Om det blir en mer omfattande verksamhet, där du bland annat söker bygglov för ändrad anvädning, är det inte heller säkert att försäkringsbolaget godkänner att du bara har en hemförsäkring utan att du även måste försäkra verksamheten och gästerna.

När behövs polistillstånd?

Om du har tänkt ha fler än fyra boenderum eller mer än åtta sovplatser, krävs det i de flesta fall ett polistillstånd för hotell- och pensionatsrörelse. Undantag finns bland annat f̈ör om det gäller en enskilt belägen och obemannad stuga. Polisen har också krav på att du ska registrera alla utländska gäster med bland annat namn, adress, födelsedatum och legitimation. Kravet gäller även om polistillstånd inte behövs för själva verksamheten.

Livsmedel, vatten och avlopp

Om du ska servera livsmedel till gästerna, till exempel i form av en bed & breakfastverksamhet, behöver du göra en registrering av livsmedelsverksamheten till kommunen, senast 14 dagar innan du öppnar. Även dricksvatten från egen brunn eller liknande räknas som livsmedel och för mer omfattande verksamheter behöver även det registreras till kommunen. Du måste alltid vara säker på att vattnet är säkert att dricka och då är provtagning nödvändig. Om byggnaden har ett enskilt avlopp måste du också undersöka om det klarar den ökade belastningen som fler boende innebär.

Pool och solarium

Om det finns en badtunna, pool, eller liknande och/eller solarium som hör till byggnaden behöver du anmäla det till kommunen. En anmälan kommer bland annat att medföra krav på rutiner för städning och skötsel fö̈r att minska hälsoriskerna.

Skatt och moms

Att hyra ut en bostad för permanent användning är momsfritt, men att hyra ut för tillfällig vistelse har en momssats på 12 %. Om städning, parkering, mat, eller liknande inte ingår i priset för övernattningen kan andra momssatser gälla. Om uthyrningen görs tillfälligt och under kortare perioder kan Skatteverket i vissa fall godkänna att uthyrningen är momsfri. Det krävs även att man totalt sett inte hyr ut mer än 16 veckor per år och att hyresintäkterna årligen inte överstiger 50 000 kronor.

När är det skattefritt?

När du hyr ut en privatbostad är vinsten skattefri upp till 40 000 kronor per år och 20 % av hyresintäkterna, men det gäller inte om byggnaden har ändrats på ett sätt som gör att den inte längre räknas som privatbostad. Till exempel att du inte själv bor i den när den inte hyrs ut tillfälligt.

Mer information

Tranås United är behjälplig vid etablering av verksamhet. www.tranasunited.se
Tfn. 0140-687 90, info@tranasunited.se

Tranås kommun, bygg- och miljöförvaltningen, ger information om bygglov, miljö och livsmedel. www.tranas.se
Tfn. 0140-681 51, planbygg@tranas.se

Räddningstjänsten svarar på frågor om brandskydd.
Tfn. 0140-682 52, henrik.nilsson@tranas.se

Polisen ger information om krav och ansökan om polistillstånd www.polisen.se
Tfn. 114 14, registrator.ost@polisen.se

Skatteverket ger information om regler för skatt och moms. www.skatteverket.se
Tfn. 0771-567 567

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen


Tfn: 0140-681 51

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR