Välkommen till Hembygdsgården i Tranås

- | Hembygdsgården

Välkommen på visningar i Hembygsgården i Tranås.

I den natursköna miljön i Ekbergsparken , som är ett naturreservat, ligger nio byggnader, den äldsta från tidigt 1700-tal. Byggnaderna ägs och förvaltas av Holavedens Hembygdsförening. Informationsskyltar berättar om byggnadernas historia och ger oss inblick i våra förfäders slitsamma liv.

I museet i Uddesbostugan berättar föremålen om äldre tiders hantverkare. Här finns en Amerikakoffert och information om tiden då många emigrerade från Sverige med hopp om att få det bättre. Parstugan är tidstypiskt möblerad och föremålen väcker många minnen till liv.

Medtag egen kaffekorg och njut i den fridfulla miljön. Eller varför inte ta en fika på Lisas café. I parken kan du promenera på stigar mellan ekar från Gustav Vasas tid. Området har ett av landets mest värdefulla bestånd av ek- och hassel. På våren är marken täckt av vitsippor.

Hur hittar man till denna gröna oas? Om man kommer in den södra infarten tar man till höger efter Preemmacken och kör uppför backen. Det är skyltat Hembygdsgården.

Visning av museet onsdagar och söndagar kl. 14.00 – 16.00 med början den 29 juni och avslutas söndagen den 7 augusti.

Information