Pilsnerpoesi

- | Kultivera, Storgatan 17, Tranås

Kvällens gäst
Ali Thareb

Som en del i vårt arbete att göra ordkonst mer lättillgängligt, både för de som vill dela sina eller andras texter och för de som bara vill lyssna och ta del av gemenskapen. Vi vill att kultur ska vara tillgänglig för alla, oavsett vart du kommer ifrån, var du är, ålder, läggning, funktionsvariation eller sinnesstämning. Vi vill ha en låg tröskel till vår scen, alla ska känna sig välkomna, amatörer, proffesionella och alla där emellan.

Vi är i nuläget på Kultivera, Storgatan 17, i Tranås, i Litteraturhuset i Jönköping, Wales och givetvis hemma hos dig!

Alla kvällar börjar 19.00. Kvällen har alltid en "special guest" inbjuden som får tillfälle att läsa vid några fler tillfällen under kvällen.

Huvudspråken som används är svenska och engelska, men vi är inte begränsade av dessa. Man är välkommen att läsa på vilket språk man vill!

https://www.facebook.com/pilsnerpoesi