SOL-skola

- | SOL Tranås klubbstuga, Örsbäcken.

SOL-skola betyder sommarlovsorienteringsskola och är avsedd för nybörjare. På ett lekfullt sätt får du stifta bekantskap med naturen samtidigt som du lär dig hitta rätt i ett skogsområde med hjälp av en karta.

Välkommen på SOL-skola där du som är nybörjare får testa på orientering. Lär dig läsa kartan och vara ute i naturen.

Information

När: Vecka 31, måndag 31 juli - torsdag 3 augusti.

Plats: SOL Tranås klubbstuga, Örsbäcken.

Tid: 14:30 - 17:00, förutom 3 augusti då tiden är 13.00-17.00.

Ålder: 7 - 12 år.

Maxantal: 30
Begränsat antal platser. Skriftligt besked till alla anmälda efter eventuell lottdragning.

Kostnad: 100 kr/barn.

Arrangör: SOL Tranås.

Sista anmälan: 2023-06-21

Övrig information:
Långbyxor, kläder efter väder.

Kontakt:
Ulrica Brickarp
brickarpulrica@gmail.com

Anmälan

Har du någon allergi eller finns det något annat vi behöver känna till? Hör av dig till vår kontaktperson via telefon, efter att du anmält dig.

Anmälan

Har du någon allergi eller finns det något annat vi behöver känna till? Hör av dig till vår kontaktperson via telefon, efter att du anmält dig.

Anmälan är stängd. Sista anmälningsdag var den 21 juni 2023.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och dig som vårdnadshavare som du lämnar genom den här anmälan, så som barnets namn och ålder samt vårdnadshavares namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera anmälningar till arrangemanget Sommarkul.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

Behandlingen sker i det ärendehanterings­system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi delar dina personuppgifter med den aktuella föreningen som arrangerar den aktiviteten du anmäler dig till. Personuppgiftshanteringen mellan kultur och fritid och aktuell förening regleras i ett datadelningsavtal mellan kommunen och föreningen. Dina uppgifter kommer att sparas hos Tranås kommun samt aktuell förening tills det arrangemang du anmält ditt barn till är över, dock senast 31 augusti 2023. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du når oss enklast via:

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-681 00 (växel)

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Telefon: 0381-679 508
Adress: Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Klagomål

Klagomål rörande personuppgifts­hanteringen kan lämnas till tillsyns­myndigheten, Integritetsskydds­myndigheten.

Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sommarkul

Aktiviteten är en del av Sommarkul — aktiviteter under sommaren för dig som går i grundskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med föreningar i Tranås, strävar efter att erbjuda många olika sorters aktiviteter och att det ska finnas något för alla.