Klimatveckan 2022

Klimatveckan 2022

- | Hela Jönköpings län

Klimatveckan 2022 genomförs den 17–23 oktober med temat Klimatsmart näringsliv. Årets Klimatvecka blir en kombination av digitala och fysiska aktiviteter i hela Jönköpings län. Planeringen är i full gång och programmet uppdateras löpande.

Du kan till exempelvis delta i:

  • Klimatkonferensen Länk till annan webbplats.
  • Solbilsrace
  • Kunskapshöjande seminarium om bland annat företagande, naturkapital och resiliens i ett förändrat klimat, hur man kan minska klimatutsläpp vid byggnation, slow fashion, hur plast kan återvinnas och användas i produktion
  • Studiebesök på bussdepå, biogasanläggning och plats för kolinlagring
  • Workshop om verktyg för cirkulär utveckling
  • Frukostträffar med tips om hur vi kan spara på elkostnader och vad fastighetsägare behöver tänka på vid installation av laddboxar för elbilar

Syftet med Klimatveckan är att sprida kunskap och inspiration om hur vi med gemensamma krafter kan ställa om till ett klimatsmart samhälle. Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län.

Hela programmet för Klimatveckan hittar du på Klimatrådets hemsida Länk till annan webbplats..

Information

Tid: 17-23 oktober
Plats: Hela Jönköpings län

För program och anmälan besök Klimatrådets hemsida. Länk till annan webbplats.

Om Klimatrådet
Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län. Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från privata och ideella organisationer, företag, myndigheter och kommuner.

Med gemensamma krafter driver Klimatrådet utvecklingen inom klimat- och energiarbetet i länet. Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän.

Klimatsmart innebär för Klimatrådet att länet arbetar aktivt både med att minska utsläpp av växthusgaser och anpassar samhället efter de klimatförändringar som sker. Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott till energiomställningen.