Tranås kommun

Modersmålsundervisning

Alla elever, i grundskolan eller i förskoleklass, som har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt att ansöka om modermålsundervisning. Har man anmält sig är det obligatoriskt att delta i undervisningen.

Utanför lektionstid

Modersmålsundervisningen är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och kunskapskrav. Betyg sätt först i år 6 och undervisningen sker utanför ordinarie skoltid, lektionerna kan bedrivas på annan skola än den man vanligtvis går på.

Modersmålet ska vara det språk som barnet talar i hemmet med en eller båda föräldrar samt att eleven har grundläggande kunskaper i språket. När det gäller minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch kan undervisningen starta om det finns lärare att tillgå och en elev anmäld.

Ansök via e-tjänst

Syftet med undervisningen är att eleven ska utveckla sina kunskaper i modersmålet.

För att ansöka om modersmålsundervisning fyller ni i E-tjänsten på vår samlingssida för E-tjänster här.

Kontakt

Mia Gustafsson
Biträdande Rektor Norrskolan
Tfn: 0140-686 09

Anita Lantz
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tfn: 0140-684 52


Senast ändrad:  2019-09-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR