Tranås kommun

Gripenbergs fritidshem

I Gripenberg finns grundskola, förskoleklass - år 6, och ett fritidshem.
Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för barn som behöver morgon- och eftermiddagsomsorg samt omsorg under loven.

Fritidshemmets verksamhet styrs utifrån samma läroplan som gäller för förskoleklassen och den obligatoriska skolan. Verksamheten ska vara rolig  och stimulerande och ta tillvara barnens intresse och lust att lära. Lek, skapande och fysisk aktivitet ska få ett stort utrymme. Fritidshemmet delar lokaler med förskoleklassen.

Kontakt

Gripenbergs fritidshem

Promenadvägen 1
573 92 Tranås

Niklas Bratt
Rektor
0140-68 771

Elisabeth Friberg
Bitr rektor
0140-68 765

Avd Husmusen
0140-602 57

Senast ändrad:  2019-08-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR