Tranås kommun

Vision Tranås 2040 - nu presenteras kartläggningen

[2018-08-21] Under våren har flera workshops ägt rum där tranåsbor i olika åldrar och med olika bakgrund har fått tycka till om hur det ska vara att leva och bo i Tranås år 2040. Allmänheten är välkommen att ta del av vad vi tillsammans har kommit fram till så här långt.

- Det känns spännande att få visa upp vårt arbete. Deltagarna har dels kommit med helt nya inspel, dels stärkt oss i tankar som vi redan har om Tranås. Det känns som vi skapar en vision tillsammans med kommuninvånarna, säger kommundirektör Karin Semberg.

Broschyr och kreativ gestaltning

De tankar och idéer som kommit fram är underlag i skapandet av vår kommunvision. Även svaren från SCB:s medborgarundersökning som pågår just nu, kommer att ligga till grund för visionen. Den färdiga kommunvisionen ska bestå av en layoutad broschyr samt en kreativt gestaltad berättelse om Tranås 2040. Kommunvisionen kommer att användas i den strategiska planeringen och för Tranås vidareutveckling. Ambitionen är att invånare och medarbetare i högre grad ska känna delaktighet i kommunens utvecklingsarbete.

Välkommen till Biograf Royal den 23/8 kl. 18:00.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR