Tranås kommun

Valnämndens preliminära rösträkning

[2018-09-12] Kungörelse: Valnämndens preliminära rösträkning – val till Riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Tranås kommuns valnämnd sammanträder nedanstående tid och plats för preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster som ej räknats i vallokalerna under valdagen.

Den preliminära rösträkningen är offentlig.

Tid: Onsdagen den 12 september 2018 kl. 9.00

Plats: KS-salen i stadshuset

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR