Tranås kommun

Upphörande av eldningsförbud

[2018-08-21] I samtliga kommuner i Jönköpings län upphör eldningsförbudet kl. 17:00 tisdagen den 21 augusti 2018.

Då brandrisken bedöms ha minskat i skog och mark har räddningscheferna inom Räddsam F beslutat att eldningsförbudet som gäller i alla länets kommuner, upphör att gälla från kl. 17:00 tisdagen den 21 augusti.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län och Ydre kommun. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar vÄsentligt kan nytt eldningsförbud komma att införas.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR