Tranås kommun

Nya avfallsföreskrifter i Tranås kommun

Den 1 december 2018 fick Tranås kommun nya Avfallsföreskrifter.

Föreskifterna om avfallshantering gäller from 1 december 2018 och antogs av Kommunfullmäktige 2018-11-05. Här finner du förskrifterna i sin helhet.

/ VA- och avfallsavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR