Tranås kommun

Kretsloppsanläggningen invigd!

I regnet under fredagseftermiddagen invigde Lars-Erik Fälth, kommunalråd i Aneby länets första kretsloppsanläggning som ligger i Kappetorp utanför Adelöv.

I sitt invigningstal lyfte Lars-Erik det stora värdet i att kommunerna satsar på kretslopp. Det är en mycket viktig fråga idag för att närma oss ett hållbart samhälle.

Kretsloppsanläggningen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tranås kommun och Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq), Aneby kommun, LRF och Hushållningssällskapet. I och med att den nya kretsloppsanläggningen finns på plats har en ny typ av avloppsanläggning blivit möjlig för hus på landsbygden, så kallat kretsloppsanpassat avlopp.

- Med ett kretsloppsanpassat avlopp kan vi ta tillvara på näringen i toalettvattnet och återföra den till åkermark där den hör hemma, berättar Emma Ross på Projektavdelningen i Tranås, som drivit Kretsloppsprojektet sedan starten 2015.

Anläggningen blev klar i slutet av förra året och tas i drift nu i september. Anläggningen har delvis finansierats med LOVA-stöd som ges till vattenvårdsåtgärder som bidrar till minskad övergödning.

 

Lars-Erik Fälth inviger kretsloppsanläggningen genom att kasta upp vetekorn i luften.


Så här fungerar anläggningen

Toalettvatten från slutna tankar fylls på under hösten i anläggningen. Toalettvattnet behandlas med urea och lagras för att sedan spridas på åkermark på våren av en lantbrukare i närheten av anläggningen.

- Det är jätteroligt att anläggningen nu är klar och kan tas i drift. Nu hoppas vi på att många husägare i Tranås och Aneby kommun vill kretsloppsanpassa sina avlopp och på så sätt bidra till ett hållbarare samhälle, säger Emma Ross.

Här kan du läsa mer om kretsloppsanpassat avlopp.

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR