Tranås kommun

Kommande VA arbeten på Spolgatan

Kanonaden Entreprenad AB kommer på uppdrag av Tranås kommuns VA- och avfallsavdelning att utföra VA arbeten på Spolgatan under perioden 26 november - 21 december.

Arbetet utförs för att ansluta nybyggnationen på fastigheten Vitsippan 17 mot det kommunala VA-nätet och kommer till största delen beröra området kring korsningen Spolgatan – Snickaregatan. Under ovanstående period kommer trafiken i området att påverkas och vi hänvisar till skyltning på plats.

Frågor besvaras av Tranås Kommuns Projketavdelning, Patrik Karlsson 0140-687 25.

 

// VA- och avfallsavdelningen


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR