Tranås kommun

Goda resultat i medborgarundersökning

[2019-01-16]I en medborgarundersökning som genomförts under hösten 2018 har slumpvis utvalda Tranåsbor fått svara på frågor om Tranås kommun som plats att leva och bo på, om kommunens verksamheter och om möjligheterna till inflytande. Nu har resultatet från undersökningen kommit.

Undersökningen, som är en attitydundersökning, är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på kommunen och för att utveckla verksamheten, berättar Kommundirektör Karin Semberg och tillägger:

- Det är mycket glädjande att se att resultatet för Tranås kommun är högre än genomsnittsresultatet för samtliga 111 kommuner som deltog i undersökningen – på alla områden.

Om undersökningen

SCB (Statistiska centralbyrån) genomförde undersökningen under hösten och Tranås deltog för åttonde gången. 1 200 slumpvis utvalda invånare i Tranås mellan 18 och 84 år fick chansen att svara på frågor om kommunens alla verksamheter. 41 procent av de tillfrågade deltog i undersökningen.

Undersökningen består av tre delar, med varsitt helhetsbetyg och med ett nöjd kundindex där 100 är max.

Bo och leva i Tranås

Det sammanfattande betyget för Tranås som kommun att bo och leva i blev 66. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes 2016 är detta en liten ökning. Det är framför allt Arbetsmöjligheter som i denna undersökning förbättrats. Liksom vid flera tidigare enkäter är åsikten att trygghet, bostäder och kommunikation är områden som bör prioriteras.

Kommunens verksamhet

I den del som handlade om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter blev betyget 63. De områden som hamnar i topp är vatten och avlopp, Räddningstjänsten samt renhållning och sophämtning.

Möjlighet till inflytande

Hur ser då medborgarna i Tranås kommun på möjligheten till inflytande i kommunen?
Här blev siffran 50, vilket är högre än genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner, som ligger på 40.

- Tranås kommun får ett fortsatt högt betyg vad gäller möjligheten till inflytande. Vi får ett väldigt bra resultat när det gäller information och kontakt och vi jobbar vidare med möjligheter att påverka, som är ett område man tycker vi bör prioritera, kommenterar kommunalrådet Anders Wilander.

Hela rapporten går att läsa på här.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR