Tranås kommun

Arkeologisk undersökning i Norraby

[2018-10-10] En arkeologisk undersökning har påbörjats i Norraby. Undersökningen är en förutsättning för att kunna ta fram en detaljplan för nya bostäder.

En gul arbetsbod står vid Norrabyvägen och under tisdagen den 9 oktober 2018 kom arkeologerna. Företaget Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har uppdraget att göra en arkeologisk undersökning. Detta är en förutsättning för att kunna göra en detaljplan som tillåter mera bostäder.

Kommunen jobbar vidare med ett nytt förslag som motsvarar ett 40-tal villatomter. Undersökningen pågår i ungefär två veckor.

/Tillväxtavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR