Tranås kommun


Hitta direkt

Nyheter

Tranås rustar för att ta emot asylsökande

[2015-10-09] Tranås kommun står i startgroparna att ta emot asylsökande. I dagsläget finns inget akut behov av hjälp från allmänheten, men familjehem, gode män och stödpersoner efterfrågas.

Informationsmöte om framtida kollektivtrafik i länet

[2015-01-01] Med anledning av att Region Jönköpings län genomför en revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet bjuds det in till tre öppna träffar.

Kommunen har sålt industrimark på Höganloft

[2015-10-06] Tranås kommun har sålt industrimark på Höganloft till företaget DBC Sweden som ska bygga ett logisitkcenter på omkring 4 000 kvadratmeter.


Invånarantal i Tranås

Antal personer v.40: 18 508

Förändring sedan v.39: -7

Förändring sedan 1/1 2015: +82

Förändring sedan 1/1 2007: +750

Hyr en pool-elbil

Under kvällar och helger kan allmän-
heten hyra kommunens elbilar med
gratis laddning av förnybar el via
Tranås Energis laddstolpar.

En del av Sommenbygd

En turismportal för Tranås och grannkommunerna Boxholm, Kinda &
Ydre

Tranås kommun

Besöksadress: Stadshusplan 1

Postadress: 573 82 Tranås

Telefon: 0140 - 681 00

E-postadress: tranaskommun@tranas.se

Öppettider

Kommunens växel 0140-681 00

mån-fre 07:30-18:00 lör 10:00-14:00


Stadshuset reception

mån-fre 07:30-16:30


Tranås Direkt 0140-687 90

mån-fre 10:00-18:00 lör 10:00-14:00