Tranås kommun

Jan Stenberg (*1964)

Utgångspunkten för Jan Stenbergs konstnärliga arbete i det
offentliga rummet ligger i platsens karaktär och de människor som bevistar den.
Det mänskliga tilltalet och individens möte med rummet/rumsligheten är av
central betydelse. Målet är att skapa en förhöjd upplevelse för besökarna i
relation till platsens ursprungliga uttryck och den verksamhet som pågår där.
Genom att ge platsen långsiktiga värden skapar det en mötespunkt att komma
tillbaka till och upptäcka nya saker för att i sin tur skapa en dialog med
besökarna.

Val av material utgår också indirekt från platsen och dess verksamhet, dvs att
den idé som föds i mötet med rummet styr materialvalet och tekniken. Beroende
av teknik så sker tillverkningen antingen av Jan Stenberg själv, eller som
oftast, i ett samarbete med olika underleverantörer och konsulter. I processen
med konstnärlig gestaltning samarbetar Jan Stenberg ofta med arkitekter,
entreprenörer, användar-representanter och konstnärer. Samarbetet underlättar
också för en vidareutveckling av idéer.

Senast ändrad:  2018-01-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR