Tranås kommun

Pojken med guldgåsen (1951)

Konstverket Pojken med guldgåsen är tillverkat i brons och skänktes 1951 av makarna Ingegerd och Arvid Jonas till Tranås stad för att placeras i Sveaparken till minne av företaget AB Johanssons 75-års jubileum.

Pojken med guldgåsen är tänkt att hedra Tranås föregångsmän samt vara en symbol för företagsamheten och strävsamheten.

Placering: Sveaparken

Audioguide med Lars-Erik Strand

Lyssna på konstpedagogen Lars-Erik Strand som berättar om konstverket Pojken med guldgåsen.

Inläst text:

Här i Sveaparken står pojken med guldgåsen. Sagan är hämtad från bröderna Grimm och handlar om Dummerjöns som blir hånad av hela sin familj. En dag när han är ute i skogen för att hugga ved möter han en ensam och lite märklig man. Mannen är hungrig och pojken delar sin matsäck med honom. Som belöning får då pojken en gås av äkta guld och den som försöker stjäla en fjäder fastnar själv på gåsen.

Konstnären bakom skulpturen heter Einar Lutherkort. Han föds 1905, går konsthögskolan på 20-talet och får därefter ett stipendium som innebär att han får bo och studera i Paris, Rom och München. Ett år i varje land.

1935 gifter han sig med skådespelerskan Ingrid Eklund. I slutet av 30-talet gör paret Lutherkort en bröllopsresa i Europa. De hamnar av en tillfällighet på ett massmöte i Berlin där Hitler talar och Einar, som är jude, får säkert en föraning om vad som håller på att hända i Europa.

1939 föds sonen Muck och familjen vistas sedan periodvis ute på ön Fjärdlång i Stockholms skärgård. Bankmannen och mecenaten Ernst Thiel har köpt ön och hans son bjuder in konstnärer och andra kulturpersonligheter dit på somrarna.

Ingrid Lutherkort regidebuterar 1940 och räknas som en av Sveriges första kvinnliga regissörer. 1952 tar dock äktenskapet med Einar slut. Ingrid har då nästan ytterligare ett halvt sekel framför sig med film och teater. 2005 debuterar hon som sommarvärd, 95 år gammal. Sin sista större filmroll gör hon i filmen ”Underbar och älskad av alla”, och när hon som 100-åring läser dagens dikt kan hon se tillbaka på ett långt liv inom film och teater som saknar motstycke i svensk historia. Ingrid går bort 2011, 101 år gammal.


Einar har en ödmjuk inställning till sin konst. ”Ibland gör jag små strävanden åt det non-figurativa”, säger han och en del av hans senare skulpturer har en andlig dimension i sin stiliserade enkelhet. Så här beskriver han historien om pojken med guldgåsen: ”En liten pojkstackare som behöver en guldgås som en ringa kompensation för all kärlek och värme han saknar. Låt människor söka upp honom, han är inte bilden av en storskrävlare som vill synas och få applåder”. Pojken som står här i parken är också ganska liten till formatet. Han uttrycker en ungdomlig sprödhet och samtidigt den inre styrka som man kan ha om man har en guldgås i ett knyte över axeln. Einar Luterkort var nog inte heller någon skrävlare som ville synas och kanske man kan se pojken som hans alter ego. Han går bort 1981, 75 år gammal.

 

English version:

Here in Sveaparken stands the boy with the golden goose. The story about a boy called Stupid is written by the Grimm-brothers. One day when he is out in the woods he meets a lonely and peculiar man. The man is hungry and the boy shares his food with him. As a reward the boy is given a magic goose made of pure gold, and if anyone tries to steal a feather from it the person gets stuck to the goose.

The artist is called Einar Luterkort. He is born in 1905, attends artschool during the 20’s and gets a scholarship to continue his studies in Paris, Rome and Münich. One year in each country.

In 1935 he marries the actress Ingrid Eklund. At the end of the 30’s the couple Luterkort make a honeymoon-trip in Europe. By accident they attend a public meeting in Berlin where Hitler is speaking and Einar, who was a jew, must have gotten an idea of what was happening in Europe at that time.

In 1939 the son Muck is born and the family spends a lot of time on the island Fjärdlång in the archipelago of Stockholm. The banker and patron Ernst Thiel owns the island and his son invites artists to come and visit during summer.

Einar has a humble approach to his art. “Sometimes I make small steps towards the non-figurative”, he says and some of his later sculptures has a spiritual dimension in their stylistic pureness. He describes the story of the boy with the golden goose like this: “A poor little boy who needs a golden goose as a poor compensation for all the love and warmth he is missing. Let people look for him, he is not the kind of person who wants to show off and get applause.” The boy who stands there in the park is also very small in his appearance. He expresses a fragile youthfulness and at the same time the inner strength that you can possess if you have a golden goose in a bundle over your shoulder. Maybe you can see the boy as an alter ego for the humble artist Einar Luterkort. Who died in 1981, 75 years old.

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR