Tranås kommun

Britta Nehrman (*1901-†1978)

Skulptören Britta Catharina Nehrman föddes 1901 i Djursholm och utbildade sig till konstnär vid Konstakademien i Stockholm. Hon kom senare att bygga på sin examen med utlands­studier i Italien och Frankrike.

Nehrman kom då att specialisera sig på porträtt i olika material. Exempel på offentliga utsmyckningar som Nehrman står bakom är altarfigurerna (1934) i Åmåls kyrka samt bronsskulpturen Mor och son (1957) placerad på Furutorpsplatsen i Helsingborg. Hennes konstnärliga tyngdpunkt ligger på gestaltningar av barn och unga i olika material, i trä, terracotta, marmor och brons.

Senast ändrad:  2018-01-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR