Tranås kommun

Mosippa (1971)

I Tranås finns två verk av Allan Runefeldt representerade på samma yta. Dessa ingår i ett sammanhängande verk med namnet Åsarna och skyn som producerades mellan 1966 och 1971 efter att Runefeldt vunnit en konstnärstävling kopplad till Tranås 50-årsjubileum 1969. Motiveringen byggde på att Runefeldts förslag ansågs bäst utifrån materialval, topografisk utformning samt helhetsintryck med det omgivande landskapet.

Verket består av den förgyllda bronsskulpturen Fantasifågel och sten­blomman tillverkad i röd granit, en Mosippa.

Fågeln symboliserar det flyktiga och blomman i sin tur det jordnära och konstnären vill att de två verken ska stå i kontrast till varandra.

Placering: Torget

Senast ändrad:  2017-01-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR