Tranås kommun

Tranås Stadshus

Stadshuset är en av Tranås mest kända centrala byggnader och under dess tak samsas många olika verksamheter. Bakom den pampiga fasaden ryms både sammanträdeslokaler och kontor. Ungefär 100 personer - politiker så väl som tjänstemän - har sin arbetsplats här.

Utställningslokal

Byggnaden inrymmer även varje år ett antal tillfälliga utställningar och musikarrangemang. Det finns många konstskatter att beskåda, såsom den unika skulptursamlingen i husets mitt - den så kallade ljushallen. Tranåsrummet på andra våningen visar glimtar och kända profiler ur stadens intressanta historia.

Historik

Tranås stadshus invigdes den 21 november 1953. Efter en arkitekttävling, som genomfördes redan 1944, gick uppdraget till stockholmsarkitekterna Ivar Stål och Adrian Langendal. Stadshuset fick ett fritt och framträdande läge vid Svartåns östra strand och omfattar fyra längor med fasader i rött tegel, grupperade kring en överbyggd ljushall.

Pampig arkitektur

Sessionssalen manifesteras i fasaden genom en grupp av tre höga, spetsiga fönster med granitomfattningar som genombryter takfoten. Byggnaden är välkänd för sin pampiga arkitektur och förebilden sägs ha varit stadshuset i Stockholm och dess nationalromantiska stil. Där stadshuset står idag fanns förr ett slakthus samt några mindre trähus. På gräsmattorna, som då var mossmark, åktes det skridskor och många bandymatcher spelades här.

Tranås stadsvapen

Tranås fick stadsprivilegier den 1 januari 1919. Staden fick då namnet efter gården Tranås. Stadsvapnet som pryder entrédörren till stadshuset ritades av greve Lewenhaupt från Stockholm och tillverkades av den italienska skulptören Alfredo Calabese 1958.

"Tranan, som får sig ålagd samma uppgift att sörja för de sinas trygghet, tar en sten i ena foten, vilken, om hon skulle slumra till, faller ur greppet och genast väcker henne. Där hon sålunda står i vapnet med en sten i ena fotens klor är hon vaksamhetens och förutseendets sinnebild. Och berget hon står på är av granit – tranås-traktens berömda röda granit, varpå en stor del av bygden vilar. Slutligen anse våra främsta ortsnamnsforskare, att Tranåsnamnet uppkommit just av fågelnamnet trana och de för bygden i geologiskt hänseende intressanta och för bygden landskapliga karaktär utmärkande åsbildningarna." Thure Filén, 1933.

Kontakt

Tranås stadshus
Stadshusplan 1
573 82 Tranås

Stadshusets växel
Tfn: 0140-68100

Öppettider & entré

Öppet
Vardagar 7.30-16.30
(Dag innan röd dag 07:30-12:00)

Entré
Fri entré

Tranås Stadshus

Senast ändrad:  2018-10-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR