Tranås kommun

Skolplanscher

Gustaf III Statsvälvning. Konstnär Olle Hagdahl. Förlag P. A. Norstedt & Söner AB. 

Skolplanschen – en historisk återblick

Långt in på 1900-talet var hjälpmedlen i skolan fortfarande mycket enkla och därför var skolplanscherna ett viktigt tillskott i undervisningen. Bilderna stimulerade barnens fantasi och läraren kunde samtala med eleverna om det som planscherna föreställde. Motiven kretsade ofta kring sådant som utgjorde barnens vardagsliv, lantbruk, årstider, hantverksyrken, olika växter och djur. Förlaget Nordstedt & Söner gav ut de första svenska skolplanscherna på 1890-talet, innan dess hade planscher importerats från övriga Europa, främst Tyskland.

Skolplanschernas storhetstid varade mellan 1920-1960-talet. På 60-talet konkurrerades de ut av modernare hjälpmedel som bättre bilder i skolböckerna samt diabilder. Den sista svenska skolplanschen utkom 1962, efter 70 års tillverkning var epoken över och tryckplåtar och original förstördes. De ofta konstnärligt utförda planscherna hamnade i skolförråd och glömdes mer eller mindre bort. Glädjande nog har intresset för dessa bilder kommit tillbaka och idag är vissa motiv mycket eftertraktade eftersom det inte finns så många exemplar bevarade. Det finns några större samlingar i bland annat Stockholm, Göteborg och Linköping. I Tranås finns det en samling med planscher som tillhör skolmuseet.

Källa: Skolplanschernas Sverige – Bondeåret och naturen av Jens Wahlstedt, Wahlström & Widstrand 2000

Kontakt

Kultur & Fritid

Storgatan 54
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 00

Senast ändrad:  2020-05-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR