Tranås kommun

Tranås Storgata genom 100 år

Storgatan från söder

Storgatans sträckning genom centrala Tranås har mycket gamla anor. Östra Holavedsvägen mellan Stockholm och södra Sverige passerade just här och det var också här som torghandel och marknader gav upphov till att samhället började växa i mitten av 1800-talet.

Från början bestod bebyggelsen längs Storgatan av mindre byggnader med en rejäl förgårdsmark mot gatan, ofta inhägnad med staket. Klockare Johansson, som var en av de allra första att bygga angav med sin fastighet Storgatans imponerande bredd. Spår av det äldre husbeståndet kan ännu ses längs norra delen av gatan mellan Falkgatan och Eriksbergs museum. I övrigt har den äldre bebyggelsen till stor del ersatts av modernare byggnader.

Storgatan stensattes i slutet av 1920-talet och i slutet av 1960-talet blev Storgatan 2-filig och möjligheterna till parkering på förgårdsmarken upphörde.

Bilderna är hämtade ur kommunens fotoarkiv. Bland fotograferna märks Nils Pettersson, Sten Jaginder, Karl-Erik Jansson och Folke Wallin. Även andra fotografer såsom Bror Johansson, Gottfrid Wahlgren och Ernst Axfors kan ha bidragit med några av bilderna.

Bildmaterialet har vaskats fram av personalen på Kultur- och Fritid. Behjälplig i detta arbete har även Magnus Brorsson varit.

Senast ändrad:  2020-04-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR