Tranås kommun

Distancio - ett regionalt konstprojekt

Fyra nya mångfacetterade verk är i produktion under sommaren och hösten 2020 Bra bröd / Värnamo - u[ntelling] s[tories], (us) / Tranås - The Happiness Museum / Mullsjö - The Spirit of Gnosjö / Gnosjö. De kommer att publiceras på distancio.se/showroom i mitten av oktober. Då de alla på olika sätt arbetar med metoder som relaterar till plats och befolkning kommer det även ske en rad interventioner, screenings, performances och utställningar på de olika orterna. Inne på respektive verks webbsida finns en tidslinje för varje projekt. Länkar till verken blir aktiva så snart de sätter igång under juni månad.

DISTANCIO ingår i ett flerårigt projekt initierat av Region Jönköpings län 2015, vilket undersöker konsten som samhällsaktör utanför gängse konstinstitutioner. Projekten sker i gränslandet mellan konst, samhälle och kulturarv.

"DISTANCIO arbetar med det mellanmänskliga. Via distanseringsbegreppet genomdrivs samtidigt en normkritik i strävan efter nya samlande faktorer som vänder på avståndsrelationerna genom att definiera nya mittpunkter att samlas kring. Distans kan mätas så väl i tid som i rum. Hur denna läsning görs styrs utifrån vad som ses som den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken tillhörighet vi har. Något som i sin tur kopplas till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde till. DISTANCIO griper in i socio- och geopolitiska förtätningar. Genom detta ifrågasätts det normativa, det som glider in i status quo och kanske också leder till förminskning av tilltron till demokrati."

Konstprojektet Distancio Tranås

Konstnären Mark Rautenbachs blogg

Kontakt

Kultur & Fritid

Storgatan 54
573 82 Tranås

Tfn: 0140-682 32, 0140-681 09

Senast ändrad:  2020-06-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR