Bygg- och miljönämnden, protokoll 2023-06-19

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

19 juni 2023

Paragrafer

85-100

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Bygg- och miljönämndens protokoll 2023-06-19 Pdf, 408.8 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.