Tranås kommun

Suomi Finland 100 år

Tranåsprojektet Suomi Finland 100 år

Finland blev en självständig stat den 6 december 1917. Staten uppkom på det finska folkets eget initiativ och som en följd av långsiktigt arbete.

Temat för Finlands 100-årsjubileum är Tillsammans och under jubileumsåret var det öppet för alla finländare och Finlands vänner att anordna olika evenemang. I Tranås ägde bland annat vandringsutställningen "Pro Finlandia - Finlands väg till självständighet" rum. En föreläsning om "Konst och konsthantverk i Finland under 100 år" och utställningen "Finska föremål vi äger och älskar" är andra exempel på evenemang som skedde i Tranås.

18 november - 26 november 2017
Utställningen ”Finska föremål vi äger och älskar”  i Tranåsbygdens konstförenings lokal.

20 november - 8 december 2017
Skärmutställningen ”Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet”
från Finlands Ambassad i Tranås stadshus och Holavedsgymnasiet.

22 november - 12 december 2017
Utställning av finländsk litteratur
och böcker med fokus på de första finskspråkiga böckerna i Tranås Stadsbibliotek.

 

Senast ändrad:  2018-07-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR