Tranås kommun

Kräftfiske

Tranås tabletopförening sommarkul

Följ med ut en kväll och fånga kräftor i Strånnasjön!

När: Ett tillfälle/ungdom.
Grupp 1: 12 augusti, torsdag.
Grupp 2: 16 augusti, måndag.
Grupp 3: 19 augusti, torsdag.
Grupp 4: 23 augusti, måndag.
Grupp 5: 26 augusti, torsdag.

Tid: 18.00-23.00.

Ålder: 7-15 år.

Plats: Strånnasjön

Kostnad: 150 kr per deltagare. Då ingår kokt korv och saft.

Arrangör/kontaktperson: Tranås sportfiskeförening, Mats Lindgren, tfn: 070-364 41 36, tranassportfiskeforening@gmail.com 

Anmälan: Anmälan är bindande. Begränsat antal platser och vi följer myndigheternas regler så antalet deltagare per grupp kan komma att justeras nära inpå fiske-tillfällena. Viktigt få med giltig email och mobilnr för att kunna meddela deltagares målsman isf. Skriftlig definitiv bekräftelse kommer ca 2 veckor innan det blir dags på email.Det bifogas inbetalningsinformation, som skickas via email, till alla efter eventuell lottdragning och gruppindelning.

Information: Flytväst är ett måste samt gummistövlar eller liknande på fötterna, kläder efter väder. Fungerande ficklampa samt matsäck och dryck medtages. TSF bjuder på korv med bröd till de deltagande. Vi eldar under kvällen så även föräldrar kan grilla korv om de vill ha med sig det.

Anmälan

Deltagarens uppgifterEj obligatoriskt
Önskad dag * (obligatorisk)
Önskad dag

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till vårdnadshavareHar du någon allergi eller finns det annan information som vi bör känna till?
Kontakta den arrangerande föreningens kontaktperson ovan via telefon efter att anmälan är gjord.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och dig som vårdnadshavare som du lämnar genom den här anmälan, så som barnets namn och ålder samt vårdnadshavares namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera anmälningar till arrangemanget Sommarkul.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi delar dina personuppgifter med den aktuella föreningen som arrangerar den aktiviteten du anmäler dig till. Personuppgiftshanteringen mellan kultur och fritid och aktuell förening regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och föreningen. Dina uppgifter kommer att sparas hos Tranås kommun samt aktuell förening tills det arrangemang du anmält ditt barn till är över, dock senast 31 augusti 2021. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du når oss enklast via kultur-fritid@tranas.se eller tel. 0140-681 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tranas.se eller 0140-681 00. Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndigheten på imy.se.

Senast ändrad:  2021-04-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR