Tranås kommun

Bågskytte - Fullt!

bågskytte sommarkul tranås

Välkommen till oss och spänn bågen. Vi lär dig att hantera pil och båge och hur man träffar tavlan.

När: 21–23 juni, måndag-onsdag. (vecka 25)
Tid: kl. 17.00–19.00.

Därefter tisdagar (då det är sommarträning) t.o.m. vecka 32, kl. 18.00 – 19.30.

Avslutningsskytte tisdag 10/8 kl. 18.00.

Ålder: Från 10 år (födda 2011) och uppåt.
Plats: Källås Bågskyttebana, (Orienteringsgatan).
Kostnad: 150 kronor per deltagare.
Arrangör: Tranås Bågskytteklubb.

Kontaktperson:
Marie Persson
marie.65.persson@gmail.com
tfn 070-33 19 278.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro, 5272-6965, senast v. 24

Information: Kläder efter väder. Max 12 deltagare.

Anmälan: Fullt! Tyvärr går det inte att göra en anmälan längre.

Anmälan

Deltagarens uppgifterEj obligatoriskt
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till vårdnadshavareHar du någon allergi eller finns det annan information som vi bör känna till?
Kontakta den arrangerande föreningens kontaktperson ovan via telefon efter att anmälan är gjord.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och dig som vårdnadshavare som du lämnar genom den här anmälan, så som barnets namn och ålder samt vårdnadshavares namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera anmälningar till arrangemanget Sommarkul.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi delar dina personuppgifter med den aktuella föreningen som arrangerar den aktiviteten du anmäler dig till. Personuppgiftshanteringen mellan kultur och fritid och aktuell förening regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och föreningen. Dina uppgifter kommer att sparas hos Tranås kommun samt aktuell förening tills det arrangemang du anmält ditt barn till är över, dock senast 31 augusti 2021. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du når oss enklast via kultur-fritid@tranas.se eller tel. 0140-681 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tranas.se eller 0140-681 00. Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndigheten på imy.se.

Senast ändrad:  2021-06-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR