Huskurage – en policy vid oro för våld i nära relation

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld i nära relation. Med ökad kunskap om våld och civilkurage kan fler agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. 

I Sverige anmäls cirka 50 fall av våld mot närstående varje dag.
Inte sällan sker våldet i hemmet, en plats som borde vara trygg.

Huskurage som metod tar sikte på att våldet inte tillåts ske i det tysta. Genom att agera vid oro bidrar du som granne till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller grannskapet du bor.

Huskurage logga

Vid oro för att någon far illa:

 • Knacka på
 • Hämta hjälp om det behövs
 • Om situationen är akut eller hotfull - ring polisen: 112
 • För orosanmälan barn/vuxen - kontakta socialtjänsten: 0140-68100. Du kan vara anonym.

Hit kan du vända dig:

Huskurage i Tranås

För att lyckas i det förebyggande arbetet krävs samverkan - att vi ställer upp för varandra, visar medmänslighet och agerar tillsammans. Vi står bakom införandet av Huskurage i Tranås:

 • Tranås kommun
 • Tranåsbostäder AB
 • Kvinnojouren Helga
 • Fastighetsbolaget Victoriahem
 • Tranås fastighetsägare för tillväxt (TFFT)
 • RF-Sisu

Huskurage bidrar till:

 • Minskat mänskligt lidande
 • Tranås kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 & Strategi för social hållbarhet i Tranås kommun
 • Arbetet med de nationella jämställdhetspolitiska målen
 • Arbetet med den regionala strategin – Mäns våld i mot kvinnor i nära relationer

Kontakt

Utredningsenheten — barn, unga och vuxna

E-post: socialtjansten@tranas.se

Senast publicerad: