Bli god man eller förvaltare

Behovet av gode män och förvaltare ökar. Har du gott ekonomiskt sinne, hjärtat på rätta stället och tid över för en medmänniska? Då behöver vi dig!

Den som inte själv kan hantera sin ekonomi eller ta tillvara på sina rättigheter kan ha rätt till god man eller förvaltare. Som god man eller förvaltare hjälper du den enskilde inom ett eller flera av följande områden:

  • Bevaka rätt: söka bidrag skriva avtal, sälja hus och/eller företräda huvudmannen vid ett arvskifte.
  • Förvalta egendom: betala räkningar, placera pengar i fonder och/eller fördela pengar till huvudmannen.
  • Sörja för person: se till att huvudmannens medel kommer till hens nytta, att hen får en god omvårdnad och/eller har ett bra boende och goda levnadsvillkor.

Läs mer om att bli god man eller förvaltare

Anmäl ditt intresse

Vill du bli god man eller förvaltare? Anmäl intresse via e-tjänsten nedan eller kontakta överförmyndarenheten i Tranås kommun.

E-tjänst

Vill bli god man eller förvaltare? Anmäl intresse via e-tjänsten nedan.

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@tranas.se
Telefon: 0140-683 21

Telefontider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30
Besökstider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30

Adress
Norra Storgatan 101
573 82  Tranås


Senast publicerad: