Samarbete säkrar utomhusaktiviteter för Öppna förskolan

Tillsammans gör vi Tranås till en bättre plats att bo på! Tack vare ett samarbete mellan Öppna förskolan i kommunen och Mossebo dagcenter har de familjer som besöker utomhusaktiviteterna i Östanåparken tillgång till en öppen eld varje vecka, där de har möjlighet att grilla medtagen mat.

På måndagseftermiddagar har Öppna förskolan en aktivitet i Östanåparken, dit familjer är välkomna för att leka, pyssla, umgås och lära tillsammans. Under de kyliga månaderna har de dessutom möjlighet att grilla lunch eller mellanmål över öppen eld – tack vare ett samarbete med Mossebo dagcenter.

– De levererar kontinuerligt ved till oss som vi kan använda under utomhusaktiviteterna, vilket dels ger oss större möjligheter men förhoppningsvis även ger dem ett meningsskapande arbete. Det känns fint att kunna visa på samarbetet som finns inom kommunen, att vi alla jobbar tillsammans, säger Wiiva Blomquist, ansvarig för Öppna förskolan.

Utomhusaktiviteten i Östanåparken på måndagar är en av många aktiviteter som erbjuds inom Öppna förskolan. Även på tisdagar finns möjligheten att delta utomhus, då i Gillet.

– Det finns många delar att välja på, två av dem är utegrupperna under måndagseftermiddagar och tisdagseftermiddagar. Dit är alla barn upp till 6 år, med föräldrar, välkomna, säger Wiiva Blomquist.

Under utomhusträffarna anpassas schemat utifrån väder och årstid. Under vintern har det bland annat varit möjligt att spela spel, pyssla, leka i snön och lära sig mer om naturen under träffarna i Östanåparken. På tisdagsträffarna har aktiviteterna bland annat bestått av att leka i lekparken vid Gillesgatan, åka pulka samt mata änderna och gå till biblioteket för en mysig sagostund.

– Det är en möjlighet till umgänge och samtal med andra föräldrar till barn i samma ålder. Dessutom är allting klart när de kommer, lekmaterial och aktiviteter. Min förhoppning är att familjerna som deltar ska få lite inspiration kring vad de kan göra för utomhusaktiviteter även hemma.

Wiivas målsättning är att uppmuntra till utomhuslek och rörelse samtidigt som barnen får lära sig om naturen. Dessutom ligger ett stort fokus på återbruk, där bland annat lekmaterialet till stor del består av egentillverkade och återvunna material.

– Forskning visar att barnen rör sig allt mindre och att det är otroligt viktigt för barn att aktivera sig. Under lek och vistelse utomhus ingår rörelse på ett naturligt sätt. Vi vill främja barnens aktivitet genom att erbjuda tillfällen att leka utomhus, vilket förhoppningsvis även ger dem en bild av att miljön är viktig att värna om.

Vill du läsa mer om Öppna förskolan och deras verksamhet kan du göra det här!

Wiiva Blomquist tänder en eld med veden som Mossebo har levererat.

Öppna förskolan har utomhusaktiviteter dit alla barn mellan 0-6 år är välkomna två dagar i veckan.