Naturens kunskapsstig i Stoeryd

En ny promenadstig med flera kunskapsstopp längs vägen har under hösten och vintern vuxit fram i Stoeryd. Slingan, som är 2,4 km, är förlagd i det befintliga elljusspåret och löper genom både tall- och björkskog. Längs vägen har ett 20-tal skyltar placerats ut där besökare kan läsa om de växter och djur som finns i området. Varje skylt har dessutom utsmyckats med en vacker illustration av Tranåskonstnären Maria Bergqvist.

I området finns, förutom ett bostadsområde, också en kommunal badplats vid sjön Strånna som är ett Natura 2000 område, grillplatser och en pulkabacke.

- Vårt fokus har varit att öka tillgängligheten och att locka fler människor i olika åldrar till området. Vi har även velat bidra till en ökad kunskap om allemansrätten och de växter och djur som finns i området, berättar Lena Lager på Kultur och fritid som varit en av de drivande i projektet.

Tre stora informationstavlor har satts upp vid naturstigens entréer. Skyltarna visar sedan sträckningen av stigen samt information om allemansrätten på olika språk. Med utmärkta markörer på kartorna orienterar man sig lätt. Skyltarna visar också vilka platser som finns att besöka i området, såsom grillplatser, en pulkabacke och en badplats. Tanken är att detta ska uppmana till mer fysisk aktivitet.

- Det har inte funnits någon karta över området tidigare och stigarna och spåren har inte varit utmärkta på plats. Nu gör dessa kartor att det är enklare att orientera sig och allmänheten får veta vilka olika friluftsmöjligheter som finns här, berättar Ann-Marie Andersson på Kultur och fritid, som också varit drivande i projektet.

- Motionärer och hundägare rör sig redan i området men vi vill göra det attraktivt för fler invånare. Det finns en förskola i närheten som dagligen använder elljusspåret som sin utemiljö, nu kan de nyttja stigen och på så sätt öka barnens intresse för naturen. Vi hoppas också att kunskapsstigen når ut till nyanlända familjer för att öka intresset för friluftsliv och kunskapen om vad allemansrätten innebär, avslutar Lena och Ann-Marie.

Finansierat med LONA-bidrag

Naturens kunskapsstig har utvecklat och lyft värdet av området och den tätortsnära naturen i Stoeryd. Elljusspåret har blivit en kunskapsslinga för alla åldrar och uppmanar till fysisk aktivitet och nyfikenhet i området. Projektet är finansierat med LONA-bidrag.

Välkommen att upptäcka Naturens kunskapsstig i Stoeryd!