Huskurage i Tranås

Från och med vecka 47 implementeras Huskurage i fastigheter runtom i Tranås. Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld i nära relation.

Med ökad kunskap om våld och civilkurage kan fler agera vid oro för att någon far illa i sitt hem.
Läs mer om Huskurage här.