Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 7 november kl. 17:00 i Stadshuset.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Strategier för social och ekologisk hållbarhet 2022-2035
  • Budget 2023 med plan 2024-2025 inklusive kommunal skattesats för 2023
  • Revidering av ägardirektiv för AB Tranåsbostäder fr.o.m 2023
  • Lokalförsörjningsplan 2023-2032
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.