Ett hem att växa i - Utbildning för Jönköpings läns familjehem

Familjehemsresursen har ett länsövergripande samarbete mellan tolv av tretton kommuner i region Jönköpings län. Vi rekryterar, fortbildar och utbildar familjehem för dessa kommuner. En del i det arbetet är att vi varje termin genomför grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. En utbildning som har tagits fram utav Socialstyrelsen.

Utbildningen är upplagd på fyra heldagar under fyra veckors tid. Här får familjehemsföräldrar möjlighet att resonera kring uppdraget och få till sig matnyttig information till kunskap, stöd och uppmuntran. Utbildningen leds utav två familjehemssekreterare från Familjehemsresursen. I den här terminens första omgång är det 11 familjer som är med.

— Att ge våra familjehem en grundutbildning av hög kvalitet är mycket viktigt för oss, Åsa Löfkvist, teamchef Familjehemsresursen region Jönköpings län.

Frågor som bland annat lyfts i utbildningen är hur ett nytt barn kan påverka familjen, om anknytning och separationer. Det samtalas även kring hur barnet/ungdomens umgänge med de biologiska föräldrarna kan se ut och vilka utmaningar man kan hamna i som familjehem. Lagutrymmen tas upp, och det viktiga samarbetet med socialtjänsten. Det är värdefulla träffar då familjehemmen har ett utbyte av varandra, gällande både framgångar och motgångar, och får möjlighet att skapa kontakter för fortsatt utbyte i framtiden.

Vill du ordna en informationsträff där vi kommer och pratar om vårt arbete?

Behovet av familjer som öppnar sitt hem för barn/ungdomar är stort i hela vårt län. Vill du ordna en informationsträff där vi kommer och pratar om vårt arbete? Eller har du frågor eller funderingar kring vad vi söker hos ett familjehem?

Ta kontakt med Familjehemsresursen i Region Jönköpings län:
Tel. 010 – 241 54 44
Mejl: familjehemsresursen@rjl.se