Nu startar vi med markarbeten för ett återbrukshus på Norraby ÅVC

Till jul planerar vi att öppna upp ett återbrukshus på återvinningscentralen i Norraby. Här kommer Tranåsborna kunna lämna in saker som kan återanvändas. Det kommer även finnas en återbruksbutik som vi fyller med de saker som lämnas in.

Markentreprenören TAS kommer att starta igång sitt arbete under vecka 39. Och i mitten/slutet av oktober påbörjas arbetet med att sätta återbrukade moduler på plats.

Förberedelserna för ett återbruk har pågått sen tidigt i våras och kommer vara en naturlig del av vår återvinningscentral. Med återbruket vill vi bidra till en hållbar avfallshantering i kommunen genom att ta vara på de saker som kan återanvändas och minska mängden avfall som går till förbränning.

Vi ber er ha överseende med att det kommer vara en del avstängda områden och omledning av trafik under tiden som arbetena pågår.