Vi vill ha dina svar på SCB:s medborgarundersökning

Tranås kommun deltar i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning under hösten 2022. 1200 kommuninvånare kommer i slutet av augusti få en undersökning hemskickad till sig med frågor kopplat till hur det är att bo, leva och verka i kommunen.

I slutet av augusti kommer 1200 kommuninvånare få ta del av en medborgarundersökning från SCB. SCB genomför medborgarundersökningar årligen och detta år har Tranås kommun valt att delta för att få svar på vilka utvecklingsområden kommunen bör prioritera men också för att samla in data för att kunna jämföra sig med andra kommuner. Frågorna i enkäten är kopplade till kommunens verksamheter och är uppdelade i olika rubriker som exempelvis; skola och omsorg, boendemiljö, samhällsservice, resor och kommunikation, jämlikhet och integration.

Urval bland kommuninvånare

1200 kommuninvånare väljs slumpmässigt ut av SCB och de får undersökningen hemskickad via post. Det finns också möjlighet att svara på undersökningen via brev eller via SCB:s webbsida. Sista dagen att svara på enkäten är i månadsskiftet oktober/november, därefter sammanställs svaren och du kan ta del av resultatet i slutet på året.

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.