Lugnande besked - ingen undervisning på Hubbarpsskolan
till hösten

Arbetet med att hitta tillfälliga lokaler har redan startat.

Tranås kommun har tagit beslut om att inte bedriva undervisning i Hubbarpsskolan till hösten.
Beslutet har tagits med hänsyn till den rapport som inkom förra veckan där brister i inomhusmiljön
påvisats.
- Vi jobbar på att hitta lösningar men ännu är ingenting klart. Vårt fokus just nu är att hitta
alternativa lokaler och att det ska kännas tryggt för både lärare, elever och föräldrar inför
skolstarten i höst. Så fort vi vet mer kommer vi att informera de som berörs, säger Cecilia
Axelsson, skolchef i Tranås kommun.

Informationen uppdateras löpande.