Renspolning av vattenledningsnätet i Tranås Kommun

Svapipe AB kommer på uppdrag av Tranås kommun under juni till augusti att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Tranås. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas i början i juni och pågå till mitten av augusti. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle och då budas fastigheten flera gånger.

Områden som spolas under detta arbete

Söder (delen)Hermelinsgatan,Vriggebovägen, Ekliden, Hjälmaryd, Junkaremålen, Källås, Fröafall,Tostås

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vår målsättning med arbetet är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har ni frågor så besvaras de av Tranås Kommun, Rörnätschef Thomas Ivarsson tel, 070-688 84 95