Illernreservatet

Det blåsiga vädret, natten till måndagen, har orsakat skador på skog och elljusspår i Illernreservatet.

Skogsarbete i Illernreservatet

Stormfällda träd kommer att tas om hand i MB-spåret i Illernreservatet.

Under onsdagen den 18 maj påbörjas arbetet med att ta hand om stormfällda träd i Knutingarp, Illernreservatet. Arbetet beräknas att pågå under ca 3 dagar. Främst MB-spåret kommer att påverkas.