Försäljningen av tomter i området Norraby fyra påbörjas under hösten.

Så bygger Tranås för framtiden

Du har säkert märkt att det är många bostadsbyggen på gång runt om i Tranås kommun? Det pågår markarbeten för att förbereda nya områden och flera byggprojekt är i full gång. Vi tar oss en titt på några av de pågående projekten och ställer oss frågan – behövs det verkligen så här många nya bostäder i Tranås?

För att kunna växa behöver kommunen arbeta långsiktigt med att utveckla nya bostadsområden i hela kommunen. Utbudet av bostäder får inte bli en långsiktigt begränsande faktor för befolkningstillväxt, menar Tom Johannsen, tillväxtchef i Tranås kommun.

− Medelåldern i våra villaområden stiger. En dag behöver det finnas lägenheter för dessa personer att flytta in i och så att de kan sälja villan och därmed skapa möjligheter för unga familjer som ska köpa sin första villa. Det är viktigt att få i gång de här flyttkedjorna som skapar positiva cirklar.

Flera av de bostadsprojekt vi kunnat läsa om den senaste tiden är relativt exklusiva och byggs i attraktiva områden. Birger Boström, som arbetar med att attrahera nya företag och invånare till Tranås kommun, menar att ett sjönära boende är ett av Tranås trumfkort:

− För att öka attraktiviteten och locka nya invånare till Tranås behöver vi attraktiva boendemiljöer. Att kunna erbjuda sjönära tomter ser vi som unik tillgång som många av våra grannkommuner inte kan konkurrera med.

Men en kommun måste kunna erbjuda ett varierat utbud av boendeformer som passar alla målgrupper och plånböcker. Såväl unga vuxna som letar sin första lägenhet, som den nybildade familjen på jakt efter första villan och äldre som behöver seniorboende ska hitta något som passar.

− För att ge unga en chans att komma in på bostadsmarknaden behöver vi ha ett utbud av små lägenheter med en lägre hyresnivå. Bland de hyresrätter som byggs i Fröafall, Nötskrikan och kvarteret Fiskmåsen kommer det exempelvis att finnas flera små lägenheter med relativt låg hyra, tack vare att de byggts med ett statligt hyresbidrag, berättar Tom Johannsen.

I hamnen byggs ytterligare 28 bostadsrätter med planerad byggstart i oktober.

Om alla projekt blir av kommer det att finnas runt 200 nybyggda lägenheter om några år. Det kan låta mycket, men Tom Johannsen menar att efterfrågan på hyreslägenheter ökar i Tranås. Sedan är det alltid svårt att matcha efterfrågan med utbudet eftersom bostadsbyggande innebär långa processer som kan vara svåra att styra.

− Helst hade vi velat kunna portionera ut ett antal nya lägenheter per år, men vi kan ju inte riktigt styra processerna så.

Idag har Tranås kommun har en relativt koncentrerad bebyggelsestruktur där närmare 80 % av befolkningen bor i Tranås tätort och 20 % på landsbygden och i de mindre tätorterna Sommen och Gripenberg. I kommunens översiktsplan, som anger den långsiktiga planen för exempelvis bostadsförsörjning, står att ambitionen för ny bebyggelse är att så långt möjligt tillvarata befintliga strukturer. Det vill säga att utveckla de områden som finns idag då det ger bäst förutsättningar för en hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad.

− För Tranås tätort eftersträvas en sammanhållen expansion så att vi kan ta tillvara och förstärka den närhet som finns mellan bostadsområden och natur, parker, fritidsaktiviteter, service och stadskärna. En tät bebyggelse ger förutsättningar för en livfull stad, säger Tom Johannsen.

Även när det gäller bostadsutvecklingen på landsbygden och i de mindre tätorterna i kommunen ska bebyggelse prioriteras i anslutning till befintliga kärnor. Kommunen har idag tomter till salu i flera av tätorterna och det finns fastighetsägare på landsbygden som visat intresse för att avyttra mark.

När nya bostadsområden planeras står hållbarhet i fokus. Det handlar om socioekonomiska aspekter, såsom att få till en blandad bebyggelse med såväl villor, radhus som lägenheter.

− Vi ställer också krav på exploatörer att de ska skapa goda förutsättningar för exempelvis solceller, genom att de placerar byggnader rätt. Genom en tät bebyggelse får vi också ett hållbart byggande då vi får korta transporter och kan hushålla med mark, säger Tom Johannesen.

De kommande åren kan vi förvänta oss ytterligare expansion i befintliga och nya områden. I den långsiktiga planen hittar vi exempelvis Tostås, Junkaremålens backar och Junkaremålens strand. Och så Granelund, vars utveckling beror på utgången av beslutet kring höghastighetsjärnvägen och ett framtida stationsläge.

På Nygatan planeras fem stadsvillor.

I Fröafall planeras cirka 40 hyresrätter.