Socialnämnden, protokoll 2022-09-22

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

21 september 2022

Paragrafer

131

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens protokoll 2022-09-21

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.