Agnetha vill sätta folkhälso­frågorna på agendan

Folkhälsosamordnare Agnetha Karlsson står med händerna i fickorna framför en tegelvägg.

Agnetha Karlsson är folkhälsosamordnare.

Agnetha Karlsson arbetar som folkhälso­samordnare. Ett riktigt drömjobb enligt henne själv.

Tjänsten som folkhälsosamordnare ligger under kultur- och fritidsförvaltningen, men Agnetha jobbar kommunövergripande med folkhälsofrågorna.

Kartlägger behov inom kommunen

— Delar av mitt arbete går ut på att kartlägga behov, att samordna och rikta folkhälsoarbetet internt i kommunorganisationen, men även att samverka externt med regionen och länsstyrelsen och civilsamhället, berättar hon.

Folkhälsoarbetet styrs av åtta nationella mål som innehåller allt som kan påverka vår folkhälsa. Till exempel uppväxtvillkor, samhällsstrukturer, föreningsliv, levnadsvanor, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Agnetha har sitt drömjobb

När Agnetha studerade folkhälsovetenskap så var just den här tjänsten hennes långsiktiga mål och drömjobb. Efter examen arbetade hon åtta år inom socialtjänsten och har därmed skaffat sig kunskap som hon har stor nytta av idag.

Ett meningsfullt jobb

— Jag trivs toppenbra med Tranås kommun som arbetsgivare. Jag upplever att Tranås kommun vill något, att vi inte bara tittar på, utan vi jobbar strategiskt och långsiktigt tillsammans. Att få vara delaktig i detta arbete känns både meningsfullt och givande, berättar Agnetha.

— Jag vill sätta folkhälsofrågorna ännu mer på agendan, att vi ska arbeta mer förebyggande och främjande tillsammans i Tranås kommun.