hej

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Grundläggande nivå motsvarar den utbildning som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan. Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Målsättningen med utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Utbildningen syftar till att ge vuxna kunskaper och kompetens som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt till att främja personlig utveckling.

Utbildningens upplägg

Efter varje avslutad kurs får du som läser på en nivå som motsvarar grund- eller gymnasiesärskolan betyg, du kan också få ett intyg om du vill. På träningsskolenivå får du ett intyg.

Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka. Utbildningen kostar ingenting, studiestöd kan sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Förkunskaper

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har från och med den 1 juli det år de fyller 20 år rätt att delta i särvux (även kallat lärvux).

Ansök till utbildningen

Kontakta våra studievägledare för att söka till våra kurser och utbildningar. Utifrån dina tidigare betyg tittar vi på vad du har för möjligheter att nå de mål du har.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

Gymnasiekurser, grundläggande kurser, yrkesutbildningar
Per Halldin
E-post: per.halldin@tranas.se
Telefon: 0140-688 71

Telefontid (Gäller även SFI)
Tisdagar: 10.00–11.30
Torsdagar: 10.00–11.30

SFI
Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 49

Senast publicerad: