Resecentrum parkering begränsad framkomlighet

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Måndag 9 oktober påbörjades arbetet med byggandet av cykelgarage vid pendelparkeringen Resecentrum Östra Järnvägsgatan.

Detta medför hinder och störningar för alla olika slags trafikanter:

- begränsad framkomlighet Östra Järnvägsgatan
- färre parkeringsplatser pendelparkeringen
- in- och utfart till parkeringen enbart söderifrån

Tacksamt om trafikanter respekterar byggnadsarbetarnas arbetsmiljö och följer skyltar och hänvisningar.

Arbetet beräknas pågå fram till mars 2024.
För mer information om cykelgaraget se pågående projekt