VA-sanering Snickaregatan uppskjutet

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Arbetet med VA-sanering i området Diplomaten, etapp Snickaregatan skjuts upp till vår 2024 beroende på fördyrande priser till följd av inflation. Projektet är ej genomförbart i år kopplat till den ökade prisbilden och upphandlingen har avbrutits.