Arbete vid långtidsparkeringen på Västra vägen

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Under perioden 27 mars – 16 juni kommer Västra vägen, delen Ängarydsgatan till Majorsgatan att vara avstängd för genomfartstrafik. Omledning sker via Ängarydsgatan och Majorsgatan. Besökare till verksamheter inom området ombedes att följa skyltning på plats.

Under arbetet kommer delar av långtidsparkeringen att vara öppen men tiden för parkering ändras till 24 timmar. Parkeringsplatsen vid Hästskedegatan (Nämndhustomten) kommer att skyltas om till 72 timmars parkering under projektet, för att ersätta långtidsparkeringen på Västra vägen.

Vi ber om överseende med trafikomledningen under projektets gång och ber er visa hänsyn till personal på plats.