Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är till exempel löv, gräs, ogräs, jord, grenar och kvistar.

Du som äger villa eller fritidshus kan antingen:

  • lämna ditt trädgårdsavfall på Norraby återvinningscentral
  • kompostera trädgårdsavfallet på din egen tomt.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se

Enhetschef avfall
Telefon: 0140-683 54

Senast publicerad: