Tranås kommun

Tillgänglighetsredogörelse

Tranås kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Tranås kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Tranås kommuns webbplats är gammal och har flera tillgänglighetsproblem förutom nedan nämnda. Tranås kommuns webbplats byggs just nu om i grunden för att leva upp till WCAG 2.1 nivå AA och därmed möta kraven i Webbdirektivet. Webbplatsen lanseras i september 2021.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Tranås kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret nedan.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Påtala brister på tranas.se
Jag har hittat material på kommunens webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.
Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven


Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder kan sakna eller ha felaktig textalternativ.
 • Filmer publicerade före 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Organisationsscheman och diagram kan sakna förklarande text.
 • Instruktioner är i vissa fall beroende av visuell placering.
 • Funktionalitet för att hoppa över grupperat innehåll saknas.
 • Länktext utan tydligt sammanhang förekommer.
 • Vissa formulärfält saknar specificerat syfte.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.


Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Länkar i mindre textstorlek lever inte upp till kontrastkraven.
 • Visuellt fokus förutom webbläsarens egen funktionalitet saknas.


Problem vid användning utan hörsel

 • Filmer publicerad före 23 september 2020 saknar textning.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Tranås kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Dokument offentliggjorda efter 23 september 2018

Flera dokument offentliggjorda efter 23 september 2018 har tillgänglighetsbrister, framförallt när det gäller taggning och alternativtext för bilder. I samband med införandet av ny webbplats avser Tranås kommun att åtgärda merparten av de dokument som har brister.

Sändning av kommunfullmäktige

Inspelad direktsändning från kommunfullmäktige kommer att vara publicerade längre än 14 dagar utan att uppfylla krav om textning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Tranås kommuns webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 30 juni 2020.

Senast ändrad:  2021-06-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR