Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) är skriven med syfte att skydda så att din personliga integritet inte kränks i samband med att vi använder dina personuppgifter.

Lättläst information om PUuL hittar du på Datainspektionens webbplats

Personuppgift, vad är det?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Det kan t ex vara: namn, personnummer, adress, bild eller telefonnummer. Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i PuL.

När registreras personuppgifter? 

Inom Tranås kommun använder vi ibland dina personuppgifter för att kunna utföra våra administrativa uppgifter. Hos Tranås kommun kan dina personuppgifter registreras vid till exempel ansökan om förskoleplats. Dina personuppgifter hjälper oss också att hålla ordning och reda och skicka rätt beslut till rätt person. De uppgifter som inte är skyddade av sekretess kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Inom Tranås kommun har samtliga nämnder samt kommunstyrelsen ansvaret att vi följer PuL på ett regelrätt sätt.

Ändring eller blockering av uppgifter 

Du kan begära att personuppgiftsansvarig rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (28 § PuL). Om du återkallar ett samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas, men behandling av uppgifter som redan samlats in får fortsätta.

Du har rätt att en gång per år få veta vilka av dina personuppgifter vi har registrerade. Ansökan, som ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad, skickar du till respektive nämnds PuL-ombud, se nedan.

Kontakta kommunens PuL-ombud om du har frågor om personuppgifter


Barn- och utbildningsnämnden

Helené Holmkvist

helene.holmkvist@tranas.se

Tfn. 0140-685 51

Ansökan om registerutdrag skickas till:

Barn-och utbildningsnämnden

BU-kansliet

Stadshusplan 1

573 82 Tranås


Socialnämnden

Marie Ibrevik

marie.ibrevik@tranas.se

Tfn.0140-681 76

Catarina Wåhlstrand

catarina.wahlstrand.ifo@tranas.se

Tfn. 0140-682 15

Ansökan om registerutdrag skickas till:

Socialnämnden

Socialtjänsten

Stadshusplan 2

573 82 Tranås


Kultur- och fritidsnämnden

Barbara Engbom

barbara.engbom@tranas.se

Tfn. 0140-683 39

Ansökan om registerutdrag skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen

Storgatan 54

573 32 Tranås


Bygg- och miljönämnden

Anna Samson

anna.samson@tranas.se

Tfn. 0140-681 91 

Ansökan om registerutdrag skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stadshusplan 2

573 82 Tranås


Teknik- och griftegårdsnämnden

Anna Persson

anna.persson@tranas.se

0140-681 44

Ansökan om registerutdrag skickas till:

Teknik- och griftegårdsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stadshusplan 1

573 82 Tranås